Az 1927. és 1932. közötti országgyűlési ciklusban a következő törvényjavaslatoknak volt előadó szónoka:

 • Ceglédkörnyéki gazdasági vasút Cegléd-vezsenyi vonalának engedélyezése”,
 • Gépjáróművek közúti forgalma és a közúti közlekedés szabályozása tárgyában 1926. évi április hó 24-én Párizsban aláírt nemzetközi egyezmények becikkelyezése”,
 • Bodrogközi gazdasági vasutat a Nyíregyháza vidéki (Szabolcs vm.) Kisvasutakkal összekötő Kenézlő-balsai (Szabolcs vm.) vasútvonal engedélyezése”,
 • Közhasználatú gépjárművállalatok”,
 • Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1928. évi XI. Egyetemes Értekezletén a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárások tárgyában elfogadott ajánlás”,
 • Országos Utfejlesztési Alap 1927/28. és 1928/29. évi kezelése”,
 • Központi Statisztikai Hivatal 1929/30. évi munkaterve”,
 • Hivatalos statisztikai munkaterv”,
 • Népszámlálás 1930-ban”.

Az 1931. és 1936. közötti ogy.-i ciklusban a következő fontosabb törvényjavaslatok vitájában szólalt fel:

 • Gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931:XXVI. tc. alapján kiadott rende¬letek”,
 • Költségvetés 1932/33-ra”,
 • Költségvetés 1933/34-re”,
 • Közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak, valamint mindezek hoz¬zátartozóinak ellátását szabályozó rendelkezések módosítása”,
 • Iparfejlesztésről szóló 1931:XXI. tc. 1927- 1932 és 1932-193634. §-a alapján a törvényhatósági és községi üzemek tárgyában a belügyminiszter jelentése”,
 • Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc. egyes rendelkezéseinek módosí-tása”,
 • Költségvetés 1934/35-re”.

Az országgyűlési beszédek ide kattintva letölthetőek!