Gáspárdy Emlékkönyv. Szerk.: Dr. Gáspárdy András és Dr. Gáspárdy László : Budapest 1993, 2009

1. Dr. Alapi Gyula: Nemesség igazolás Nyitra vármegyében 1754 55-ben. A törvényhatósági Levéltárosok Országos Egyesületének hivatalos értesitője. Komárom 1914, 9. old

2. Breznay Imre : Szinkör Egerben.

3. Dr. Borovszky Samu: Heves vármegye. Budapest,1909. 52,74, 293, 46,

4. Dr. Borovszky Samu 412, 413 old (Gáspárdy Gyula )

5. Czapárné Helmeczi Aliz : A Luby család iratai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban. 1636-1903, 400.old pallium Gáspárdy Géza levelei, 1892

6. Fényes Elek : Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik. (Okolicsány ) Pest, 1851

7. Kristóf Okolicsányi († 1707) családi címer fejlődése- heraldikai vázlat. ( tanulmány ). Frederik Federmayer 87-92 old

8. Dr. Gáspárdy Elemér : A Bolettatörvény és szabályrendeleteinek magyarázata (munkatársakkal ) Budapest , 1930

9. Dr. Gáspárdy Elemér : Ezeréves álom Budapest, 1921 Pfeifer

10. Dr. Gáspárdy Elemér Vasúti földrajz és történet. Budapest, 1915

11. Gulyás Pál : Magyar írók élete és munkái. Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, Bp., 1939.)

12. Heves vármegye ujjáépítése Trianon után . Dr. Békássy Jenő, Hungária, Bp., 1931. 58-59

13. Keresztény Magyar Közéleti Almanach Hortobágyi Jenő, Bp., 1940., Pátria 309-310

14. Kempelen Béla : Magyar nemesi családok.

15. Magyar Országgyűlési almanach az 1927-32. Kun Andor, Lengyel László és Vidor Gyula. Budapest, 1932. 113 old.

16. Magyar Országgyűlési almanach az 1931-1936. évi országgyűlésről Haeffler István, MTI, Budapest,1931. 112 –113 old

17. Magyar Politikai Lexikon 1914-1929. T. Boross László Európai, Budapest, 1929. ????

18. Magyar Társadalom Lexikona (Bp., 1930. és 1941.),

19. Magyar politikai lexikon. Európai, Bp., 1929. Madarász Elemér,

20. Magyar Politikai Lexikon, Bp.,1935. Madarász Elemér ??,

21. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. VIII. Pest, 1861, 208. l.

22. Orosz Ernő : Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai Eger, 1906. 81.old és178-179 old

23. Orosz Ernő Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai G. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár –G- családfa

24. Az Okolicsányi család. Pallas Nagy Lexikona. Budapest, 1897. 13. kötet

23. Az Okolicsányi család . Révai Nagy Lexikona. Budapest, 1916. 667 old

26. Somogyi Éva : A magyar diplomaták házassági szokásai 1867–1914 Tanulmány Niederhauser Emil születésnapjára

27. Sugár István : Az Egri víz története. Medicina, Budapest 1978

28. Szluha M.: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest, 2000, 456. l.

29. Dr. Szakály Sándor: Akiket magyar királyi csendőrség 1919 és 1945 közötti felső vezetői közül 1945 után elítéltek. 2010

24. Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái Budapest, 1894, 3. kötet 1035-1036 old

25. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Pest, 1870.

30. Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái HTML. változat: Magyar Elektronikus Könyvtár · Hungarológiai Alapkönyvtár. G-betűnél
mek.oszk.hu

31. Székely Dénes-Donát Tamás : A koronglövészet Balatonfűzfõn. Balatonfűzfõ, 2008 34 old

32. Steven Tötösy de Zepetnek : A magyar történelmi nemesség családneveinek listája. West Lafayette: Purdue University Press, 2010. 69. old.

29. Új Idők Lexikona Singer és Wolfner, Budapest, 1938.

30. Vályi András : Magyar Országnak leírása. Buda, 1796.(Okolicsány ) 25 helyen említ

33.Vasvári Erzsébet: Bajnokok és edzők. Magyar VADÁSZLAP, 2004. (13. évf.) 2. sz. 45. o