Országgyűlési beszédek

Az 1927. és 1932. közötti országgyűlési ciklusban a következő törvényjavaslatoknak volt előadó szónoka:

  • Ceglédkörnyéki gazdasági vasút Cegléd-vezsenyi vonalának engedélyezése”,
  • Gépjáróművek közúti forgalma és a közúti közlekedés szabályozása tárgyában 1926. évi április hó 24-én Párizsban aláírt nemzetközi egyezmények becikkelyezése”,
  • Bodrogközi gazdasági vasutat a Nyíregyháza vidéki (Szabolcs vm.) Kisvasutakkal összekötő Kenézlő-balsai (Szabolcs vm.) vasútvonal engedélyezése”,

További felszólalások

Irodalmi munkássága

1915

Dr. Gáspárdy Elemér: Vasúti földrajz és történet
Budapest

1921

Dr. Gáspárdy Elemér : Ezeréves álom
Budapest
Pfeifer

1930

Dr. Gáspárdy Elemér : A Bolettatörvény és szabályrendeleteinek magyarázata
Budapest

További munkák